- امکان‌سنجی طرحهای توجیهی، فنی-اقتصادی
- نظارت براجرای تسهیلات مصوب
- مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای کامل کارخانجات صنعتی (در صورت اجرای این بند) امکان‌سنجی طرح و نظارت بر تسهیلات مصوب توسط شرکت ذینفع انجام نخواهد شد)
- آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی جهت آموزش و انجام آزمایشات پایان‌نامه‌های مقطع ارشد و دکتری صنایع غذایی
- اخذ کلیه مجوزهای کارخانجات تولیدی
- اخذ کلیه استانداردهای ملی و بین المللی(سری ISO)

زمینه های مشاوره ای

پیوندهای مفید