شرکت مهندسین مشاور واستریوش به عنوان  یک  شرکت ارائه دهنده خدمات در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای کامل کارخانجات صنعتی، با هدف ارائه خدماتی با کیفیت و جلب رضایت مشتریان ، ضمن تعهد براصل بهبود مستمرو ارجحیت اقدامات پیشگیرانه براصلاح، در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردISO 9001:2008   موارد ذیل را سر لوحه خط مشی خود قرار داده است:

- پاسخگویی به هنگام به مشتریان در جهت افزایش رضایت ایشان.
- تلاش مستمر و پایدار برای ارتقاء هرچه بیشتر سطح کیفی خدمات ارائه شده توسط شرکت.
- ارتقاء سطح مهارت و تخصص كاركنان از طريق ارائه آموزشهاي مناسب به ایشان.
- کاهش خردمندانه هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات با استفاده بهینه از امکانات و منابع در راستای اهداف سازمان

مدیریت متعهد میگردد دستیابی به بهترین کیفیت از طریق ارتقاء فرهنگ کار گروهی، اجرای روشهای بهبود مستمر و آموزش کارکنان، به شایسته‌ترین شکل ممکن انجام پذیرفته و اثربخشی و بهبود مستمر در اجرای سیستم مدیریت کیفیت همواره تامین گردد.امیدواریم این مجموعه جهت اجرای طرحهای مورد نظر مشتریان عزیز از حداکثر قابلیت جهت ارائه بهترین کیفیت بهره جسته و یک ارتباط پایدار فیمابین این مجموعه و مشتریان ایجاد گردد.

دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

زمینه های مشاوره ای

پیوندهای مفید